Blixtexponering, hur funkar det?

Efter att ha varit inblandad i en rätt förvirrad tråd på fotosidan för ett bra tag sedan kände jag att det var dags att upplysa världen om hur blixtfoto och framförallt ljusmätning vid blixtfoto går till.

Jag har ingen inside information om hur allt detta fungerar utan det är bara min egen erfarenhet som bygger upp nedanstående halvsanningar. Gäller Canon i första hand.

Tråden på fotosidan är denna: http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=149486. Grundfrågan från trådskaparen var inkonsekvent ljusmätning med olika exponerade blixtbilder som följd, dock oklart om det inkonsekventa gällde blixtljus eller naturligt ljus. Svaren som följde var riktigt spretiga och vissa direkt felaktiga.

Så nu följer alltså mina erfarenhetsmässiga halvsanningar om hur man egentligen gör för att fotografera med blixt. Som exempel använder vi fotot i ett inlägg på Anders när han plågas i spinningsalen, samt ett äldre från multisporttävlingen i Kristinehamn på Evelina.

kristinehamn00042

Vid blixtfoto måste man första bestämma exponeringen från det omgivande ljuset. När detta är klart kan man börja ställa in blixten. Var har vi naturligt ljus på ovanstående bilder? Jo, på den övre bilden är Evelina i motljus och hela bakgrunden är upplyst av naturligt ljus. Evenlina vänder dock skuggsidan mot oss vilket gör att hon blir mörk. På bilden från spinningsalen har vi bara naturligt ljus på projektorbilden.

För att bestämma exponeringen från det naturliga ljuset  gör vi precis som vanligt. Vi kan byta ljusmätningsmetod, vi kan exponeringskompensera eller så kan vi köra i manuellt. På bilden på Evelina användes manuell exponering men i spinningsalen körde jag spotmätning med exponeringskompensation på projektorduken. Oavsett vad vi ställt in så kommer det inte påverka blixten (med ett litet undantag), det vi ställt in hittils rör enbart det naturliga ljuset.

Nu är vi redo att få till rätt blixtexponering, och det är här det brukar röra ihop sig. Den inbyggda blixten kan enbart köras på automatik (härefter kallat TTL) men har man en extern blixt är chansen stor att den även (eller enbart) går att köra manuellt.

Manuell blixt
Om man kör manuell blixt ställer man in på blixten vilken effekt den ger ut. En viss mängd energi skickas iväg mot det man fotograferar och så länge som avståndet till det man fotograferar är lika kommer blixtexponeringen vara konstant. Höjer man ISO kommer det verka som att mer blixt kommer tillbaks och blixtexponeringen blir ljusare. Väljer man en större bländare händer samma sak, mer av det reflekterade blixtljuset kommer nå sensorn i kameran. Ändrar man slutartiden, vad händer då? Ja, gällande blixtljuset händer absolut ingenting. Blixten lyser en mycket kort tid och oavsett slutartid får man med samma mängd blixt. (Vi hoppar över high speed sync så länge)

Vad betyder detta då? Vi tar spinningbilden som exempel, blixten kördes i manuellt. Vill jag ha mer ljus på Anders, förutom det mest uppenbara att höja blixteffekten kan jag istället höja ISO eller välja en större bländare. Då kommer Anders få mer blixtljus på sig. Jag tog bilden i läge Av med spotmätning. Jag väljer en större bländare, kameran kommer välja en kortare slutartid eftersom jag spotmäter på samma plats på projektorduken för att få samma exponering från det naturliga ljuset. Hade jag kört kameran på manuellt hade jag fått ändra slutartiden själv.

Vill jag göra det omvända, enbart påverka det naturliga ljuset men behålla blixten konstant. Vad gör jag då? Ändrar slutartiden såklart! Kör man manuellt är det bara att ändra, i fallet ovan när jag körde i Av innebär det att jag exponeringskompenserar.

Alltså, kör man manuell blixt fungerar M eller Av alldeles utmärkt medan Tv inte alls fungerar eftersom man tappar kontrollen över bländaren.

TTL-Blixt
Om man kör blixten i automatik doserar kameran rätt mängd blixt, eller iallafall det kameran tycker är rätt mängd =) Kameran ljusmäter blixten genom att skicka iväg en mätblixt strax innan slutaren öppnas och registrerar hur mycket ljus som kommer tillbaka. På min Canon 7D kan man ställa in detta på antingen “Average” eller “Evaluative” under menyn “Flash Control”. Vad man ställt in den vanliga ljusmätningen på (spot, centrumväg etc.) SAKNAR HELT betydelse för hur kameran mäter blixtljuset.

För att påverka mängden naturligt ljus i bilden är man fri att ändra vad man vill. Man kan ändra slutartid, bländare eller ISO, kameran kommer att anpassa mängden blixtenergi för de nya inställningarna så länge som blixten är tillräckligt stark på maxeffekt. Vi tar bilden på Evelina som exempel, ändrade ibland bländare och slutare mellan bilderna men då blixten kördes på TTL ändrade kameran automatiskt blixteffekt för att passa mina nya inställningar. Alltså, kör man TTL är man helt fri att ändra vad man vill för att få med mer eller mindre av det naturliga ljuset.

Då är frågan, hur sjutton ändrar man hur mycket blixtljus som kommer med i bilden? Jo genom att ändra exponeringskompensation för blixten. På en Canon finns detta antingen som en separat knapp och/eller under menyn “Flash Control”. Ställer man in detta på ett negativt värde ger kameran ut mindre ljus än vad kameran tycker och ställer man in ett postivt ger kameran ut mer blixtljus. På en Canon är detta helt skiljt från värdet på den vanliga exponeringskompensationen. På bilden på Anders i spinningsalen kan jag exempelvis använda en positiv/negativ exponeringskompensation tillsammans med spotmätning för att få rätt exponering på projektorduken. Detta påverkar inte hur mycket blixtljus finns med, jag kan sedan använda en negativ eller positiv exponeringskompensation för blixten för att få rätt exponering på Anders.

På en Nikon följer exponeringskompensationen med till blixten. Alltså om man ställer in exponeringskompensationen på -2 kommer även blixten att påverkas med en exponeringskompensation på -2. Vill man så att säga få tillbaks blixten på noll får man ställa in den på +2 i exponeringskompensation för blixten för att få normal blixtmängd. (Tror jag…)

Mer exempel
Bilden ovan på Emma i motljus är tagen i Av. Man använder exponeringskompensation för att reglera hur ljus bakgrunden skall bli. Emmas skuggsida som vänder mot fotografen belyses mest av blixten och med hjälp av blixtkompensation reglerar jag hur ljus hon blir. Bakgrunden är långt borta och nås inte av blixtljuset. Eftersom den vanliga exponeringskompensationen påverkar både förgrund och bakgrund så skall man helst få till den vanliga exponeringen först. Sen fäller man upp blixten, eventuellt exponeringskompensation för blixten och bilden blir perfekt.

FEL – Flash exposure lock
Ibland kan det vara svårt att få konsekvens mellan de blixtbilder man tar. Vi tar bilden på Emma som exempel igen. Beroende på om kameran tar hänsyn till personen eller inte kommer kameran ge ut olika mycket blixteffekt. Konsekvensen blir att personen blir kraftigt överexponerad då kameran ger ut maximal effekt för att lysa upp bakgrunden. För att få konsekvens kan man då placera personen på samma plats i bilden, exempelvis i mitten. Sen trycker man på FEL(fungerar precis som AEL) knappen. På en 7D kan M-Fn knappen bredvid avtrycket programmeras för detta vilket jag tycker passar riktigt bra. Kameran ger då ut en mätblixt och mäter ljuset konsekvent på samma plats (på personen). Sen komponerar man om bilden så att den ser ut som man vill och tar bilden. Metoden fungerar jättebra så länge man inte fotar rörliga mål, då är det oftast lättast att köra manuell blixt. Observera att FEL inte påverkar kamerans vanliga ljusmätning eller eventuell AEL, FEL gäller bara blixten. Det betyder alltså att man kan mäta ljuset på ett sätt och på en plats genom att trycka in AEL knappen. Sen mäter man blixten på ett annat sätt och på en annan plats genom FEL knappen. På detta kan man sedan lägga positiv eller negativ exponeringskompensation separat för exponeringen från naturligt ljus och för blixtljuset. Sen tar man bilden, sällan man behöver göra något såhär krångligt men det går. =)

Några frågor på det? =)

3 thoughts on “Blixtexponering, hur funkar det?

  1. Hej,
    Jag har nyligen köpt en Canon EX 430 II och sökte efter enkla och tydliga guidningar om hur man använder de olika blixtmetoderna. Tack för en utmärkt artikel !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *